Thangka painting course 2

הפלטה של הצבע היא היד. הריח של הצבעים שעשויים מאבנים טחונות ועצמות באפלו מזעזע.
הזהב שמשתמשים בו לציור הוא זהב טהור. אחר כך חורטים בו אורנמנטים עם סיכה
העבודת מכחול אחידה ומדהימה בעיני. מכחולים דקים והיד רועדת
התרגלנו לפרינט עד ששכחנו שפעם ציירו הכל ביד אחת
הסימבולים האלה משמשים כצורות ברקע